Algunes dades

40%
Joves menors de 25 anys en atur

17%
Joves que no estudien ni treballen

33%
Joves en risc de pobresa
Col·lectiu d’edat amb més risc d’exclusió social

Aquesta situació pot comportar greus problemes d’exclusió. Per una banda hi ha la privació econòmica, però a aquesta que sense cap mena de dubte és cabdal, s’afegeixen altres com el fet de no incorporar noves habilitats, competències i experiències que sí que adquiririen si estiguessin treballant.

Amb el projecte ACTIVA’T pretenem que els i les joves continuïn desenvolupant les seves competències i habilitats a partir de la participació a entitats del territori. Creiem que la participació en associacions pot aportar als i les joves la possibilitat d’ampliar la seva experiència en aspectes que poden ser aplicables a l’àmbit laboral i així fer créixer els seus currículums.

Les persones ocupadores cada cop valoren més l’aportació de la participació associativa en el desenvolupament de competències i habilitats reconegudes en l’àmbit del treball.  Aquestes experiències es valoren especialment en els casos d’aquells persones joves que no tenen possibilitat d’acreditar experiència prèvia en el mercat laboral.

Els i les joves que participin d’aquest projecte ampliaran el seu capital social, la seva xarxa, comptaran amb nous contactes, alhora que contribueixen a la millora del seu municipi. Aquesta activació, aporta una via per transformar el moment d’inactivitat i de vegades d’angoixa, en un període de creativitat, de creixement, de maduració i de revaloració de les pròpies capacitats i potencialitats.