Una de les reivindicacions històriques de les associacions és posar en valor la seva aportació a la societat. Aquesta aportació té múltiples perspectives:

  • A nivell col·lectiu, les associacions juguen un paper de transformació i millora del seu entorn en àmbits determinats a partir dels objectius de la seva activitat.
  • A nivell personal, la participació associativa ajuda a créixer als propis membres de l’organització i participants. En el moment en què una persona s’incorpora a una entitat desenvolupa tasques en les que posa en funcionament els seus coneixements alhora que adquireix nous aprenentatges.

El projecte Activa’t posa en valor aquestes dues vessants de l’aportació de la tasca associativa, i pretén ampliar-ne el seu abast. El projecte Activa’t és una oportunitat perquè el teixit associatiu pugui demostrar la seva implicació social i el seu compromís amb la millora de l’ocupabilitat dels i les joves.