Activa’t busca generar coneixement sobre les transicions de les persones joves entre l’educació i el mercat laboral. Es tracta d’un projecte que, a partir de la investigació, vol proporcionar eines i bones pràctiques pel disseny de polítiques públiques en tasques com l’acompanyament i l’orientació per tal que responguin a les necessitats i desafiaments que s’enfronten els i les joves.  

A partir d’informes i jornades de divulgació, aquesta línia de recerca del programa recopila aquelles experiències de l’administració o de la societat civil que representen un factor clau per atendre l’atur juvenil i l’abandonament escolar prematur 

Infografía 1 Jornada Actívate