Activa’t-Joves Referents és un projecte que busca que joves d’orígens diversos i/o en situació de vulnerabilitat s’incorporin i participin en associacions del lleure educatiu com a monitors/es o caps d’agrupament. L’objectiu és que esdevinguin persones referents en aquests espais per a d’altres infants i joves.  

A partir d’un procés acompanyat i tutoritzat, les persones joves seleccionades realitzen un curs de formació i una estada de pràctiques en entitats del lleure educatiu. Acabat el procés formatiu s’avaluen els aprenentatges i les habilitats adquirides, així com es facilita la voluntat de mantenir la vinculació amb l’associació d’acollida. Es tracta d’una experiència que s’afegeix a la trajectòria formativa i al currículum dels i de les joves.  

El projecte també s’adreça a entitats del lleure educatiu i associacions que treballen amb col·lectius de joves d’orígens diversos. Es persegueix fer més diverses i plurals aquestes organitzacions. Es realitzen sessions de treball i formacions en els equips de monitores/caps de les entitats acollidores i les organitzacions participants per tal de revisar les seves formes de funcionar i facilitar aquesta incorporació de nous perfils educatius referents.  

Activa’t – Joves Referents vol ser un pont entre les entitats que treballen amb col·lectius de joves d’orígens diversos i les associacions de tradició arrelada per tal de promoure la cohesió social i la interculturalitat