Activa’t – Reconeixement de Competències posa en relació a joves (preferentment en atur i/o en situació de vulnerabilitat) amb entitatsEn aquest projecte, les persones joves desenvolupen un procés d’aprenentatge i d’adquisició de competències i habilitats. 

Amb el projecte ACTIVA’T pretenem que els i les joves continuïn  desenvolupant les seves competències i habilitats a partir de la  participació a entitats del territori. La participació en associacions pot aportar a les persones joves la possibilitat d’ampliar la seva experiència i fer créixer els seus currículums. En el mercat de treball, aquestes habilitats i competències són reconegudes i valorades, especialment, quan no es pot acreditar experiència laboral prèvia.  

Resolució de problemes, treball en equip o desenvolupament de projectes, són algunes de les habilitats que els i les joves que participin d’aquest projecte podran rebre el reconeixement de competències i habilitats adquirides a partir de la participació a entitats del territori. La participació en associacions pot aportar a les persones joves la possibilitat d’ampliar la seva experiència i fer créixer els seus currículums. En el mercat de treball, aquestes habilitats i competències són reconegudes i valorades, especialment, quan no es pot acreditar experiència laboral prèvia.  

Els i les joves que participin d’aquest projecte ampliaran el seu  capital social, la seva  xarxa, comptaran amb  nous contactes, alhora que contribueixen a la  millora del seu municipi. Aquesta activació, aporta una via per transformar el moment d’inactivitat i de vegades d’angoixa, en un període de creativitat, de creixement, de maduració i de revaloració de les pròpies capacitats i potencialitats. 

En el cas de les entitats, ACTIVA’T ofereix una via per posar en valor l’associacionisme i ampliar-ne el seu abast. És una oportunitat per el seu paper de transformació i millora de l’entorn com pot ser el seu compromís per la millora de l’ocupabilitat dels i les joves. A la vegada, la vinculació amb aquest projecte permet ajudar a créixer en membres i participants les organitzacions, a l’hora que es revaloritzen les habilitats i competències adquirides amb la pràctica associativa.  

Activat Token