Participeu amb el projecte, establint un conveni gratuït de col·laboració, en els termes que donin millor resposta a la vostra realitat i les vostres necessitats.

Com podeu col·laborar?

  • Establint un conveni gratuït de col·laboració amb el projecte en els termes que donin millor resposta a la vostra realitat i les vostres necessitats.
  • Incorporant aquest projecte com un recurs propi.

Què us oferim?

  • Conveni gratuït de col·laboració.
  • Protocols, materials i suport per a la incorporació de joves participants en el projecte.
  • Protocols i materials per a l’establiment de convenis de col·laboració amb les entitats del territori.
  • Protocols per a l’establiment de la col·laboració entre el jove i l’entitat per a concretar objectius d’aprenentatge i condicions d’estada.
  • Seguiment del procés d’incorporació i de desenvolupament de l’experiència associativa.
  • Accés i adequació de l’eina de certificació dels aprenentatges i acreditació de competències.
  • Eines de seguiment i avaluació del projecte.

Sumeu-vos a la millora de l’ocupabilitat juvenil!

Què assolirem?

Per a més informació i/o per a participar al projecte ACTIVA’T contacteu-nos:

Mitjançant el formulari de contacte, per e-mail a [email protected] o al telèfon 93 601 16 44

 

Presentació per a Administracions Públiques

Document dirigit a les Administracions que es volen participar al projecte Activa’t.