ACTIVA’T és un programa que analitza, fomenta i promou la participació associativa, amb l’objectiu final de reduir els riscos d’exclusió social i millorar l’ocupabilitat juvenil. El programa vol ser un suport per facilitar l’entrada dels i les joves al mercat laboral amb la col·laboració i el reconeixement de la tasca que realitza l’associacionisme. 

El programa ACTIVA’T s’adreça principalment a joves (preferentment en atur i/o en situació de vulnerabilitat) i els hi facilita viure noves experiències alhora que formen part de processos d’aprenentatge, de creixement i de revaloració de les seves capacitats i potencialitats. Els i les joves amplien la seva xarxa relacional, la seva implicació i participació en el teixit social del seu entorn. 

A partir dels diferents projectes que se’n deriven busquem teixir xarxes entre l’administració pública i les entitats juvenils, educatives i del tercer sector. 

Els projectes principals del programa Activa’t són:  

Activa’t – Reconeixement de competències associatives: facilita l’ocupabilitat de les persones joves a partir de l’acreditació de les habilitats i competències adquirides en la pràctica associativa. 

Activa’t – Joves Referents: incorpora a joves d’orígens diversos i en situació de vulnerabilitat a entitats del lleure educatiu per tal que esdevinguin referents en aquests espais de participació associativa, a la vegada que es fomenta la interculturalitat en les associacions.  

 

POSANT EN VALOR L’ASSOCIACIONISME 

Una de les reivindicacions històriques de les associacions és posar en valor la seva aportació a la societat. Aquesta aportació té múltiples perspectives: 

  • A nivell col·lectiu, les associacions juguen un paper de transformació i millora del seu entorn en àmbits determinats a partir dels objectius de la seva activitat. 
  • A nivell personal, la participació associativa ajuda a créixer als propis membres de l’organització i participants. En el moment en què una persona s’incorpora a una entitat desenvolupa tasques en les que posa en funcionament els seus coneixements alhora que adquireix nous aprenentatges.