INFORME ACTIVA’T 2020

Les figures i els processos d’orientació en els itineraris formatius no lineals. Les Escoles de Segona Oportunitat 

Es tracta d’un estudi centrat en la dimensió orientadora de les Escoles de Segona Oportunitat acreditades a Espanya i en la seva funció per atendre a les persones amb trajectòries de desafecció escolar i abandonament.

Aquest informe se centra en tres elements que es consideren centrals en els itineraris de l’etapa postobligatòria des de la perspectiva de les transicions:

  • Descriure el fracàs i abandonament escolar prematur, no només situant les diferents perspectives i les principals dades, sinó analitzant l’existència de diferents itineraris en els processos.
  • Analitzar els diferents dispositius de segona oportunitat que es desenvolupen per donar resposta als reptes que plantegen uns itineraris juvenils no lineals en aquesta etapa.
  • Conceptualitzar i analitzar els processos d’orientació i la figura de l’orientació.
Descarrega Resum executiu

INFORME ACTIVA’T 2019

Projecte per a la millora de l’ocupabilitat juvenil. L’acompanyament a les transicions i la inserció laboral 

El present estudi se centra en l’anàlisi de les polítiques públiques, principalment de caràcter local, orientades a la millora de l’ocupabilitat, i en especial aquelles experiències que promouen l’apoderament i capacitació de les persones joves, així com la inserció laboral. La investigació s’ha centrat en tres grans pilars:

  • Transicions juvenils, en especial l’etapa postobligatòria: transició escola-escola i transició escola-treball.
  • Definició dels principals reptes en l’abordatge de les transicions juvenils
  • Descripció d’experiències d’èxit en aquest àmbit de treball que, des de diferents llocs de l’estat, busquen donar resposta a aquests reptes
Descarrega