INFORME ACTÍVATE

Proyecto para la mejora de la empleabilidad juvenil. El acompañamiento a las transiciones y la inserción laboral

El present estudi se centra en l’anàlisi de les polítiques públiques, principalment de caràcter local, diriges a la millora de l’ocupabilitat, i especialment aquelles experiències que promouen l’apoderament i la capacitació de les persones joves, així com la inserció laboral. La investigació s’ha centrat en tres grans pilars:

  • Transicions juvenils, en especial l’etapa postobligatòria: transició escola-escola i la transició escola-treball
  • Definició dels principals reptes davant els que ens trobem en l’abordatge de les transicions juvenils
  • Descripció d’experiències d’èxit en aquest àmbit de treball que, des de diferents llocs de l’estat, busquen donar respostes a aquests reptes
Descarrega