1. Acord de compromisos

Posar en contacte i establir un acord de compromisos entre les joves i les entitats. Aquest ha de recollir quines són les tasques i la dedicació del/la participant, així com el procés o protocol d’aprenentatge i acompanyament.

2. Valoració final

Una vegada finalitzat el període de col·laboració, hi ha una doble valoració final:

  • L’entitat valora la trajectòria de la persona participant de manera que s’intenta captar les habilitats i competències adquirides, i a desenvolupar, així com les seves potencialitats personals. D’aquesta valoració es genera una carta de recomanació.
  • La persona jove dona resposta a un qüestionari per facilitar-li l’acreditació de competències, i així obtenir un certificat d’aprenentatge i d’experiència associativa.

Aquesta acreditació suposa un reconeixement extern a les tasques i funcions realitzades en la quotidianitat associativa. A la vegada permet a l’entitat fer una valoració interna del desenvolupament de les persones associades, reforçant el vincle i/o establint sistemes de millora en l’organització i gestió de la mateixa.