Com et poden ajudar les competències associatives a aconseguir una feina?

Competències Associatives

Les competències associatives són molt útils en el món laboral. Es tracta d’habilitats que s’adquireixen a partir de la participació en associacions o entitats i que també es poden aplicar en l’entorn de treball.  

Actualment, 2 de cada 3 persones joves a Catalunya tenen experiència associativa. En el cas de les persones joves sense experiència laboral, pertànyer a una associació permet assolir aquests aprenentatges i pot facilitar la cerca d’una feina remunerada. Afegir aquesta experiència en el nostre currículum indica que sabem treballar en equip o desenvolupar projectes. A més, per dedicar el nostre temps lliure a contribuir socialment en una entitat, es mostren valors com la solidaritat i el compromís. L’associacionisme es converteix així en un mitjà per continuar formant-se a la vegada que un fi on es contribueix a l’impacte social en el territori de l’entitat. 

Quines competències associatives es poden adquirir?  

Més enllà de les particularitats i la temàtica de cada entitat, hi ha una sèrie de competències associatives que es poden adquirir amb qualsevol experiència. Aquestes es divideixen en set blocs d’habilitats: aprendre a aprendre, treball en equip, iniciativa i emprenedoria, efectivitat personal,  desenvolupament de projectes, resolució de problemes i ús de les TIC.  

1. Aprendre a aprendre  

Es tracta de l’aprenentatge continu, l’interès per descobrir coses noves i la curiositat. En qualsevol feina nova és essencial poder aprendre les tasques assignades, adaptar-se i seguir creixent professionalment. En l’associacionisme es desenvolupa amb les ganes d’implicar-se i de voler aportar al projecte.  

2. Treball en equip 

Coordinar-se amb altres persones, liderar, delegar i saber escoltar. Treballar en equip és una competència útil en qualsevol context, però en l’entorn laboral és molt necessària. En les associacions, pràcticament la totalitat de les tasques es realitzen en equip i aquesta intel·ligència emocional és bàsica.  

3. Iniciativa i emprenedoria 

La iniciativa i l’emprenedoria és una competència que et permet crear i construir noves realitats per donar resposta a unes necessitats. És transcendental per a qualsevol organització, sigui una entitat o una empresa. Flexibilitat, creativitat, capacitat d’anàlisi, interpretació i constància, són algunes de les habilitats que es desenvolupen quan innovem o emprenem.  

4. Efectivitat personal 

L’efectivitat personal significa l’autoconeixement i la seguretat d’un mateix per poder realitzar les funcions assignades. Aquesta competència ens permet assumir responsabilitats, a no tenir por a equivocar-nos i ser conscients de les nostres potencialitats i limitacions. Tant en una associació com en un ambient de treball, aquestes habilitats et poden ajudar a preveure situacions i sortir de la zona de confort. 

5. Desenvolupament de projectes 

El desenvolupament de projectes consisteix a imaginar, planificar, executar i avaluar qualsevol tipus d’actuació. Les associacions solen treballar per projectes i, en alguns sectors del món laboral, aquesta competència és molt demandada.  

6. Resolució de problemes 

Les associacions s’enfronten a moltes dificultats i la resolució de problemes és una de les competències que més es practica. Afrontar els problemes i cercar solucions, permet a una persona aprendre a analitzar la realitat, a ser positiva i propositiva, així com a pensar alternatives. També implica mediar per arribar a punts d’acord i generar consensos.

7. Ús de les TIC 

L’associacionisme també és un sector que cada vegada està més digitalitzat. L’ús de les TIC és una competència indispensable per poder dur a terme la seva activitat. Assemblees virtuals, gestió de subvencions, ordenació de bases de dades o la dinamització de les xarxes socials… són  tasques habituals en una entitat i que poden resultar molt profitoses en una empresa.  

8. Comunicació

Tenir habilitats comunicatives implica saber expressar una idea, saber escoltar, l’assertivitat i la negociació. En una associació es desenvolupa amb el treball en equip o amb la pròpia activitat de l’entitat quan et relaciones amb terceres persones. En un entorn de treball és una competència essencial i que complementa moltes de les altres habilitats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *